Πρόσκληση για προσφορά μαθημάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας EPICUR για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να υποβάλετε προτάσεις για διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος  2022-2023, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας EPICUR.

Τα μαθήματα που θα επιλεγούν θα εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές:

α) Language and Culture, με εστίαση σε θέματα πολιτισμού, κοινωνίας, λογοτεχνίας και ιστορίας και

β) Liberal Arts and Sciences με εστίαση στις θεματικές περιοχές της φυσικής και κοινωνικής βιωσιμότητας (Natural and societal sustainability) και στις ευρωπαϊκές ταυτότητες (European Identities).

Βασικά κριτήρια για την ένταξη των μαθημάτων στο πλαίσιο του EPICUR είναι η χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονικότητα. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων εξ αποστάσεως στους φοιτητές EPICUR, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διά ζώσης κινητικότητας στο ΑΠΘ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Μαρτίου 2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/3NAyMtM1STm9tq2ZA ενώ, στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν από τους ακαδημαϊκά υπεύθυνους του έργου EPICUR.  

Δεδομένου ότι η Πρόσκληση προς υποβολή μαθημάτων δημοσιεύεται σε όλα τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας EPICUR, να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης του ΑΠΘ και τα οποία θα υποβληθούν κεντρικά προς τη Συμμαχία, θα είναι περιορισμένος.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις αναφορικά με τα προσφερόμενα μαθήματα της θεματικής περιοχής Language and Culture, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση marmat@enl.auth.gr ενώ για τα προσφερόμενα μαθήματα της θεματικής περιοχής Liberal Arts and Sciences, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη, Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση klkats@civil.auth.gr.


Λίγα λόγια για το 
EPICUR

Το “EPICUR” (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και είναι μία από τις πρώτες 17 συμμαχίες που δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν τον θεσμό του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου». Στη συμμαχία “EPICUR”, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν οι εξής εταίροι: University of Strasbourg (Γαλλία) – επικεφαλής, Adam-Mickiewicz University (Πολωνία), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), University of Haute-Alsace (Γαλλία), Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία) και University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία). Από τον Δεκέμβριο 2021, μέλος της Συμμαχίας αποτελεί και το University of Southern Denmark (Δανία). Η συμμαχία “EPICUR”, που πήρε το όνομά της από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Επίκουρο, ανοίγει τον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Στο πανεπιστήμιο αυτό, φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικά στελέχη σε ένα ευρύ πλαίσιο δυνατοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας μπορούν να αναπτύξουν μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική ακαδημαϊκή προοπτική, ανεξάρτητα από εθνικότητα, μητρική γλώσσα, πολιτιστικό ή κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο.

Σκοπός του EPICUR είναι να προετοιμάσει μια νέα γενιά ενημερωμένων και δημιουργικών πολιτών, που παράγουν γνώση και καινοτομία σε μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία. Στο επίκεντρο τίθενται η εκπαίδευση στο σύγχρονο επιστημονικό πεδίο “Liberal Arts and Sciences”, η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας, η δημιουργία διαπανεπιστημιακού περιβάλλοντος για την κινητικότητα και τη διδασκαλία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα, πάντα σε σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας