“Υποστήριξη Κινητικότητας Νέων Ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle” – Πληροφοριακό υλικό

Σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα “Υποστήριξη Κινητικότητας Νέων Ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle”, που διοργανώθηκε την Πέμπτη 24/3/2022, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το επισυναπτόμενο πληροφοριακό υλικό. Το υλικό αφορά:

  • Γενική παρουσίαση του έργου EPICUR-Research (https://epicur.education/research/) και του ρόλου του ΑΠΘ
  • Παρουσίαση της ανοιχτής πρόσκλησης για την υποστήριξη κινητικότητας νέων ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle

Η καταγραφή της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στο https://www.youtube.com/watch?v=gHtD7-elxck