Ελληνογαλλική Ακαδημαϊκή Συνεργασία: «Πανεπιστημιακές Ευρωπαϊκές Συμμαχίες»

Οι διακρατικές Συμμαχίες «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που θεσμοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου Emmanuel Macron το 2017, αποτελούν μια ισχυρά δομημένη δράση στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Μετά από δύο προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα έτη 2019 και 2020, επιλέχθηκαν 41 Συμμαχίες πανεπιστημίων, των οποίων φορείς είναι διάφορα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ευρώπης.

Η Ελλάδα και η Γαλλία συμμετέχουν σε πολλές από αυτές τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του πανεπιστημίου του μέλλοντος, εστιάζοντας στην ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και προωθώντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πέντε από αυτές τις συμμαχίες συμμετέχουν ταυτόχρονα ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια:

▪️ ATHENA: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/ Université d’Orléans
▪️ CIVIS: ΕΚΠΑ/ Aix-Marseille Université
▪️ EPICUR: Α.Π.Θ./ Université de Strasbourg / Université de Haute-Alsace
▪️ ERUA: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
▪️ EU-CONEXUS: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Université de La Rochelle

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και με διαπιστωμένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων φοιτητών/τριών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γαλλία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει, σε συνεργασία με τα παραπάνω 11 πανεπιστήμια, εκδήλωση για να τιμήσει τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες και να τις προβάλλει στο ευρύ κοινό. Η εκδήλωση θα επιτρέψει στους επικεφαλής των συγκεκριμένων πανεπιστημίων να παρουσιάσουν τη Συμμαχία τους, να αναλύσουν τη συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας και να αναδείξουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση είναι πρωτίστως ένα φόρουμ για το ρόλο και τη συμβολή των πανεπιστημίων στην οικοδόμηση της Ευρώπης του μέλλοντος, μέσω νέων μοντέλων εκπαίδευσης και καινοτόμων προγραμμάτων που προωθούνται από τη συνεργασία των φοιτητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων-Συμμάχων.

ℹ️ Χρήσιμες πληροφορίες:

→ Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (μόνο για τη δια ζώσης παρακολούθηση)

→ Η συζήτηση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω της σελίδας https://www.ifg.gr/live-streaming

Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ.