Πρόσκληση για προσφορά μαθημάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EPICUR για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να υποβάλετε προτάσεις για διδασκαλία μαθημάτων, σε ξένη γλώσσα,  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EPICUR.

Η Συμμαχία EPICUR προσφέρει κοινά, ευέλικτα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν διαθεματικές και διατμηματικές προσεγγίσεις, ενσωματώνουν ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες και προωθούν συστημική σκέψη, συνεργασία και δράση από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 27 Απριλίου στον σύνδεσμο: https://ww2.unipark.de/uc/epicur2023-1/ . Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από τους ακαδημαϊκά υπεύθυνους του έργου EPICUR.  

Προς διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο excel το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πεδίων που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε για να υποβάλετε το μάθημά σας στη Συμμαχία, καθώς και ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσφερόμενα μαθήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στις ηλεκτρονικές διεθύνσεις epicur@ucf.uni-freiburg.de και epicur-secretariat@auth.gr . Εφόσον υποβάλετε αίτηση για προσφερόμενο μάθημα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση epicur-secretariat@auth.gr, επισυνάπτοντας το αρχείο excel συμπληρωμένο.


Λίγα λόγια για το
EPICUR

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR (“European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions”) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και είναι μία από τις πρώτες Συμμαχίες που δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν τον θεσμό του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου».

Από τον Νοέμβριο του 2022, η Συμμαχία EPICUR επιλέχθηκε να συνεχίσει στη νέα της φάση που έχει τίτλο «EPICUR-SHAPE-IT- EPICUR Shaping Higher Education In Transition» και η οποία στοχεύει στη δημιουργία θεσμών και δομών λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου.

Στη συμμαχία EPICUR, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν τα: University of Strasbourg (Γαλλία) ως επικεφαλής, Adam-Mickiewicz University (Πολωνία), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), University of Haute-Alsace (Γαλλία), Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία), University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία) και University of Southern Denmark (Δανία).

Το EPICUR θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμες και μοναδικές συνεργατικές ψηφιακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των στόχων της κινητικότητας, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να έχει την ευθύνη ανάπτυξης των σχετικών δράσεων.

Ο στόχος του EPICUR είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών κινητικότητας (φυσική, εξ αποστάσεως, υβριδική), η ενσωμάτωση νέων μορφών ακαδημαϊκής διδασκαλίας, ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών, η διαθεματικότητα στην προσέγγιση των μαθημάτων, η ενίσχυση της επιχειρηματικής προσέγγισης φοιτητών και ερευνητών και η εμπλοκή και συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και ευρύτερα με την κοινωνία. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις για δομές διακυβέρνησης και θεσμούς που θα πλαισιώσουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του μέλλοντος.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμμαχία EPICUR και την πρόσκληση για προσφορά μαθημάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 17 Απριλίου 2023, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), όπου μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις αναφορικά με την προσφορά μαθημάτων και να γνωρίσετε άλλα μέλη ΔΕΠ της Συμμαχίας EPICUR που ενδιαφέρονται να προσφέρουν μαθήματα.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας