Υποβολή αιτήσεων για το “Unistra Summer camp in Entrepreneurship 2023”

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Σας προωθούμε την ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο μάθημα “Unistra Summer camp in Entrepreneurship 2023”, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στο πλαίσιο θερινού σχολείου που διοργανώνει το έργο EPICUR.

Για πληροφορίες αναφορικά με το μάθημα, τη διαδικασία αίτησης και τις παροχές που καλύπτονται, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται έως τις 30 Μαΐου.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: epicur-mobilite@unistra.fr .

Ο Πρύτανης

Δημήτριος Κωβαίος
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας