Συνάντηση μελών του EPICUR Early Career Researchers (ECR) Board στο ΑΠΘ

Συνάντηση των μελών του EPICUR Early Career Researchers (ECR) Board πραγματοποιήθηκε, στις 25-26/05, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ..

Στη διήμερη συνάντηση εργασίας πήραν μέρος νέοι ερευνητές-εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας στο ECR Board και συγκεκριμένα των πανεπιστημίων AMU (Πολωνία), UHA (Γαλλία), KIT (Γερμανία), UFR (Γερμανία) και ΑΠΘ. Παρόντες ήταν και οι Birgitta Kappes (EPICUR Research Project Manager, KIT), Kirsten Rosa (Shape-It WP6 Leader, KIT) και Jules Striffler ( Project Office Research, UHA).

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η κατεύθυνση της πορείας του ECR Board στο  πλαίσιο του EPICUR II / SHAPE-IT.  Η συνάντηση πλαισιώθηκε από παρουσιάσεις για τα Graduate Hubs για νέους ερευνητές και για την καινοτόμο πλατφόρμα του EPICommunity, που αναπτύχθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα του ΑΠΘ και απευθύνεται σε νέους ερευνητές της Συμμαχίας.