Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΑΠΘ στο EPICUR Student Board (EPICUR Student Representatives)

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR προκηρύσσει 2 θέσεις εκπροσώπων του στο EPICUR Student Board (Student Representatives).

Κάθε πανεπιστήμιο της Συμμαχίας εκπροσωπείται στο EPICUR Student Board από δύο φοιτήτριες/φοιτητές (Student Representatives). Οι Student Representatives μέσω της συμμετοχής τους στο Student Board εκφράζουν τις θέσεις των φοιτητών και παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων. Συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων και των Επιτροπών του EPICUR και συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των δράσεων της Συμμαχίας. Τα μέλη του Student Board βρίσκονται σε επικοινωνία με τις φοιτητικές κοινότητες και αποτελούν τον σύνδεσμο με άλλους ευρωπαϊκούς φοιτητικούς οργανισμούς εκπροσωπώντας τη Συμμαχία σε ανάλογες διοργανώσεις.

Γιατί να γίνετε Student Representative;

Η φιλοσοφία του EPICUR βασίζεται στη συμμετοχή και δραστηριοποίηση μελών από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την επιτυχή υλοποίηση του οράματος για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Οι Student Representatives αποτελούν ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας των δράσεων της Συμμαχίας με τη φοιτητική κοινότητα.

Αν σας ενδιαφέρει:

 • η συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
 • η συνεργασία με νέους και νέες από όλη την Ευρώπη
 • η εμπειρία διεθνών συνεργασιών

Και αν:

 • είστε ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών σας ή, αν έχετε τουλάχιστον δύο έτη πριν την αποφοίτησή σας
 • είστε διατεθειμένες/διατεθειμένοι να ασχοληθείτε συστηματικά για τουλάχιστον ένα έτος για τους σκοπούς του έργου
 • θέλετε να συμβάλλετε στην ανάπτυξη του EPICUR Student Board
 • έχετε προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε φοιτητικές ενώσεις,
 • έχετε πάρει μέρος σε προγράμματα εθελοντισμού
 • προηγούμενη εμπειρία από ευρωπαϊκές ή άλλες δράσεις
 • προτίθεστε να ταξιδέψετε σε Ευρωπαϊκές χώρες (με καλυμμένα τα έξοδα)
 • έχετε να μοιραστείτε δημιουργικές ιδέες και πρωτοβουλίες και τη διάθεση να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο

Σας θέλουμε μαζί μας!

Οι υποχρεώσεις σας είναι:

 • συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας του Student Board εβδομαδιαία (informal meeting) και μηνιαία βάση (formal meeting), κυρίως διαδικτυακά και περίπου τρεις φορές το χρόνο με φυσική παρουσία
 • ενεργή συμμετοχή σε διοργανώσεις του EPICUR στο ΑΠΘ
 • συμμετοχή, όταν απαιτείται, στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας του EPICUR ΑΠΘ.

Η θητεία των Student Representatives διαρκεί 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 • συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή άλλες δράσεις (όπως ERASMUS, EPICUR, κλπ)
 • συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού
 • βαθμολογία (μέσος όρος της μέχρι σήμερα βαθμολογίας σας, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας)
 • άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • υποστηρικτικό κείμενο (250 λέξεων) στην Αγγλική γλώσσα.

Επίσης, οι υποψήφιες/υποψήφιοι  θα πρέπει να καταθέσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο σύνδεσμο https://survey.auth.gr/index.php/595192?lang=el χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, από 29/04/2024 έως 29/05/2024.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ (www.auth.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις: info-epicur@auth.gr

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής Γεώργιος Τζέτζης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης

Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας