Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για παρακολούθηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2024-25

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR, και σας ανακοινώνουμε την έναρξη των αιτήσεων για την παρακολούθηση μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25. Τα μαθήματα προσφέρονται από τα εννιά Πανεπιστήμια της Συμμαχίας EPICUR: University of Strasbourg (Γαλλία) -επικεφαλής, Adam-Mickiewicz University (Πολωνία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), University of Amsterdam (Ολλανδία), University of Freiburg (Γερμανία), University of Haute-Alsace (Γαλλία), Karlsruhe Institute of Technology (Γερμανία), University of Southern Denmark (Δανία) και University of Natural Resources and Life Sciences (Αυστρία) και απευθύνονται στις/ους φοιτήτριες/τές τους.

Η παρακολούθηση μαθημάτων που δίνονται από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως είναι το EPICUR βοηθούν στην καλύτερη προετοιμασία των νέων για την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά εργασίας και οικονομίας και την απόκτηση διεθνών εκπαιδευτικών εμπειριών. Δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης με κοινά κοινωνικά προβλήματα, αξιοποίησης του ταλέντου και ανάπτυξης κοινωνικών ευρωπαϊκών εφοδίων μέσω της συμπλήρωσης της τυπικής παρεχόμενης εκπαίδευσης με την συμπληρωματική. Τέλος, ενισχύει τις δυνατότητες συνεργασίας με άτομα που προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποιώντας ιδέες και προτάσεις σε κοινά κοινωνικά προβλήματα και κοινές επιδιώξεις των νέων και της Ευρώπης.

Τα μαθήματα που παρέχονται στο EPICUR σχετίζονται με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως, Θετικές επιστήμες, Γλωσσική Κατάρτιση για Κινητικότητα, Τεχνολογία, Βιώσιμο Μετασχηματισμό, Ευρωπαϊκές Αξίες, Παγκόσμια Υγεία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιχειρηματικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Ισότητα, Ένταξη και Ενσωμάτωση κ.α. και διεξάγονται είτε εξ αποστάσεως είτε και διά ζώσης. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές/-τριες και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών). Οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας και όχι αυτά που προσφέρονται από το ΑΠΘ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  EPICUR Virtual Campus Learning Platform όπου αναρτώνται τα προσφερόμενα μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1η Ιουλίου 2024.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του EPICUR διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το αν το μάθημα που θα παρακολουθήσετε και θα ολοκληρώσετε επιτυχώς, αναγνωριστεί (με τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό ECTS) ή όχι και αναφερθεί στο Παράρτημα Διπλώματος, εξαρτάται από την απόφαση του Τμήματός σας.

Για τυχόν απορίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: epicur-secretariat@auth.gr ενώ για ερωτήσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάθε μάθημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στη δημοσιευμένη Πρόσκληση. Σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι της γνώσης.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του EPICUR

Καθηγητής Γεώργιος Τζέτζης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας