Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή εκδήλωση της Συμμαχίας EPICUR με θέμα “Υποστήριξη Κινητικότητας Νέων Ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle”

Αγαπητές νέες ερευνήτριες και αγαπητοί νέοι ερευνητές,

Το ΑΠΘ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:

“Υποστήριξη Κινητικότητας Νέων Ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle”

Ημέρα: 24/3/2022

Ώρα: 13.00 – 14.00

Σύνδεσμος: https://authgr.zoom.us/j/92326845361

Ατζέντα:

  • Γενική παρουσίαση του έργου EPICUR-Research (https://epicur.education/research/) και του ρόλου του ΑΠΘ [20’]
  • Παρουσίαση της ανοιχτής πρόσκλησης για την υποστήριξη κινητικότητας νέων ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle (η οποία ακολουθεί ως παράρτημα στο παρόν μήνυμα, ενώ επισυνάπτεται και το σχετικό leaflet) [20’]
  • Συζήτηση [20’]

Ακολουθεί ως παράρτημα, στο παρόν μήνυμα, η ανοιχτή πρόσκληση για την υποστήριξη κινητικότητας νέων ερευνητών μέσω του σχήματος EPICradle ενώ επισυνάπτεται και το σχετικό leaflet.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ