Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, στην οποία συμμετέχει το ΑΠΘ, πέτυχε νέα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ βρίσκονται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, ότι η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, μέλος της οποίας είναι το ΑΠΘ, πέτυχε μετά από κρίση, να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συνεχίσει το έργο της, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η πρόταση που εγκρίθηκε, έχει ως τίτλο: <strong>«EPICUR-SHAPE-IT- EPICUR Shaping Higher Education In Transition»</strong> και αποβλέπει στη συνέχιση του έργου της πρώτης τριετίας και την πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EPICUR. Συνολικά, η Συμμαχία EPICUR, θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του προγράμματος Erasmus+ (Call: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV, EUROPEAN UNIVERSITIES), για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία της Συμμαχίας και του ΑΠΘ, που οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που συμμετείχαν (καθηγητών, διοικητικών στελεχών, άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών) και την εξαιρετική τους συνεργασία. Όλοι εργαστήκαμε μαζί, ξεπεράσαμε εμπόδια που προέρχονται κυρίως από τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και των πανεπιστημίων και πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο, να συνεχίσουμε μαζί την επόμενη τετραετία και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Στη νέα τετραετία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EPICUR, μεταξύ άλλων, θα προσφερθούν στους φοιτητές μας νέα μαθήματα και προγράμματα σπουδών, θα αυξηθεί η κινητικότητα για σπουδές και θα δοθούν ευκαιρίες για ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των μελών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας. O ρόλος του ΑΠΘ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην «ψηφιοποίηση» των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη συγγραφή της πρότασης, καθώς και στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του EPICUR, στην τριετή πιλοτική φάση λειτουργίας του. Η νέα τετραετής περίοδος του EPICUR, που θα αρχίσει τον Νοέμβριο, θα δώσει την ευκαιρία ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής σε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ. Ιδιαίτερα θα ωφεληθούν οι φοιτητές μας, με την αναμενόμενη αύξηση της κινητικότητας για παρακολούθηση μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών.

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, που αριθμεί 9 Πανεπιστήμια – μέλη από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα -ΑΠΘ, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία και Δανία),  με βάση την εμπειρία που έχει αντληθεί από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου «EPICUR» (2019-2022), θα εστιάσει στη δομική ενσωμάτωση πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη θεσμική συνεργασία των 9 Πανεπιστημίων. Το πλαίσιο της συνεργασίας αφορά φοιτητές, ερευνητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σκοπό την παροχή ευκαιριών για πλήρη και αδιάλειπτη Κινητικότητα για την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του EPICUR περιλαμβάνεται η επίτευξη κινητικότητας στο επίπεδο του 50% των φοιτητών, έως το 2026, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών Κινητικότητας (φυσική, μικτή και υβριδική/‘flipped mobility’), η ενσωμάτωση νέων μορφών ακαδημαϊκής διδασκαλίας, ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών, η διαθεματικότητα στην προσέγγιση των μαθημάτων, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η διασύνδεση και οι συνέργειες με τους κοινωνικούς φορείς και ευρύτερα με την Κοινωνία. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις για δομές διακυβέρνησης και θεσμούς που θα πλαισιώσουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος.

Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν, για συμμετοχή στη διδασκαλία και έρευνα στη νέα τετραετή περίοδο του EPICUR-SHAPE-IT.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ