Συνάντηση του EPICUR Student Board στο ΑΠΘ

Τα μέλη του EPICUR Student Board με τον Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας & Επιστημονικά Υπεύθυνο του EPICUR ΑΠΘ, Καθηγητή Δημήτρη Κωβαίο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, φιλοξένησε, στις 7 – 9 Οκτωβρίου 2022, την τακτική συνάντηση του EPICUR Student Board.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Executive Committee. Chair του Executive Committee αναδείχθηκε η φοιτήτρια του ΑΠΘ, κα Αρετή Κούρτη.

Τα μέλη του νέου Executive Committee: (από αριστερά προς τα δεξιά)
Alexandra Christina Hudson (Secretary), Alicja Staszak (Vice Chair), Liamine Mebrouk (Communications Officer), Areti Kourti (Chair), Marta Winkler (Communications Officer)